Dla Klienta

Oferta realizacji sklepu internetowego w oparciu o system Open Source

Dlaczego warto nas wybrać?

 • nasz zespół tworzą doświadczeni specjaliści.
 • zapewniamy przejrzystą ofertę, atrakcyjne warunki współpracy i terminową realizację zleceń,
 • działamy w oparciu o własne, w pełni wydajne serwery,
 • zapewniamy dostęp do wewnętrznego systemu CRM w trakcie trwania realizacji projektu,
 • posiadamy doświadczenie we wdrożeniach e-commerce – m.in. WordPress czy też Presta Shop,
 • realizujemy nie tylko polskie, ale i zagraniczne projekty.

Co możemy dla Ciebie zrobić w ramach strony WWW?

Projekt logotypu

Przygotowujemy najczęściej około 5 propozycji – 2 pierwsze wersje powstają po ustaleniu wstępnych szczegółów, kolejne 3 stanowią korektę wykonanej wersji. Dopiero po uzyskaniu ostatecznej akceptacji przystępujemy do przygotowania logotypu w wersji kompatybilnej z Internetem, wektorowej oraz do druku.

Zaawansowany projekt strony internetowej

Przygotowujemy propozycję strony głównej – pierwsza wersja powstaje po ustaleniu wstępnych szczegółów. Kolejne wersje (około 4 korekty) stanowią uzgodnienie szczegółów. Po uzyskaniu ostatecznej akceptacji, przystępujemy do zaprojektowania podstron np. firmy, oferty czy też kontaktu. Cena obejmuje również wykupienie zdjęć (5 szt.) oraz retusz zdjęć (5 szt.) obejmujący kadrowanie i usuwanie tła. W ramach retuszu nie wykonujemy efektów specjalnych czy też nie poprawiamy jakości zdjęcia.

Tniemy i wdrażamy projekt HTML i CSS

Wszelkie przygotowane projekty graficzne tniemy do HTML i CSS. Dzięki temu, przygotowany szablon strony internetowej poprawnie wyświetla się we wszelkich najważniejszych oraz najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, takich jak Internet Explorer, Google Chrome, FireFox itp. Zaznaczamy, że koszt usługi może ulec zwiększeniu w przypadku dostarczenia gotowego projektu graficznego, niedostosowanego do wdrożeń programistycznych.

Slideshow

Istnieje możliwość przygotowania bannerów JPG wyświetlających się na stronie internetowej. Wszelkie grafiki dodawane są ręcznie przez administratora. Istnieje możliwość ustawienia losowego pojawiania się albo zgodnie z ustaloną kolejnością. Warto dodać, że istnieje również możliwość wybrania efektu przejścia i nawigacji slajdów przez użytkownika poprzez kliknięcie w “kropkę” bądź “cyfrę”. W ramach oferty przygotowujemy propozycję do 3 bannerów JPG.

Aktualności

W ramach projektu strony internetowej dbamy o stworzenie działu “aktualności”, który zawierać będzie najnowsze artykuły. W zależności od upodobań Klienta, istnieje możliwość ustawienia wyświetlania artykułów w zakresie daty dodania bądź ręczne ustawienie kolejności wyświetlania artykułów przez administratora.

Wyszukiwarka

Projekt obejmuje umieszczenie okienka “szukaj” pozwalającego na proste wyszukiwanie poprzez wpisanie słowa kluczowego. Istnieje również możliwość zaprojektowania wyszukiwarki zaawansowanej, która umożliwi szczegółowe wyszukiwanie, przy uwzględnieniu kilku kryteriów.

Moduły społecznościowe

Popularne dziś portale społecznościowe takie, jak Facebook, YouTube, Twitter mogą znaleźć się na Twojej stronie i wyświetlać liczbę osób lubiących Twój profil. Dodatkowo, obecność takiego modułu pozwala na szybkie przejście do strony bądź też kliknięcie “Lubię to” bądź też “Obserwuj”.

Galeria zdjęć

Projekt obejmuje wdrożenie galerii zdjęć do działu “Galeria” bądź karty użytkownika strony internetowej. Istnieje możliwość wykonania integracji na stronie jednej z pięciu galerii, zaproponowanych przez twórcę projektu bądź zaprojektowanie indywidualnej galerii.

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń to moduł, który może być wyświetlany na froncie strony internetowej. Osoba administrująca stroną internetową posiada możliwość dodawania wydarzeń. Istnieje możliwość wykonania podświetleń dni z dodanymi wydarzeniami a po najechaniu kursorem myszki może pojawić się skrócony opis wydarzenia. Pełne informacje pojawią się po kliknięciu w całość.

Formularz kontaktowy

Prosty, niezwykle funkcjonalny oraz łatwy w korzystaniu formularz kontaktowy zawierający imię, nazwisko, nazwę firmy, numer telefonu/adres e-mail, temat i treść wiadomości, ułatwiające bezproblemowy kontakt.

Zaawansowany formularz kontaktowy

Projekt zaawansowanego formularza kontaktowego ustalany jest indywidualnie z Klientem. Istnieje możliwość dowolnego dopasowania parametrów – nie więcej niż 50 pól. Przykładowymi polami może być formularz zamówienia, zgłoszenie serwisowe, formularz wyceny usługi itp.

Newsletter

Stworzona strona internetowa może również umożliwiać administratorowi na stworzenie wiadomości i wysłanie jej do osób zapisanych w jego bazie mailingowej. Projekt zakłada również stworzenie modułu umożliwiającego zapisywanie się użytkowników do newslettera. Istnieje także możliwość stworzenia grup użytkowników a także szablonu newslettera.

Statystyki strony internetowej

Moduł umieszczony na stronie głównej, informujący o ilości użytkowników on-line, ilości odwiedzin danego dnia oraz ilości odwiedzin ogółem.

Wersje językowe

Podstawowa wersja strony internetowej tworzona jest w jednym języku. Istnieje możliwość zaprojektowania strony w więcej niż jednej wersji językowej – EN, DE i innej wybranej. Zaznaczamy jednak, że tłumaczenia powinny zostać wykonane i dostarczone przez Klienta. Ze swojej strony zapewniamy przygotowanie systemu do tłumaczenia dla administratora oraz wdrożenie dostarczonych tłumaczeń. Istnieje również możliwość dodania skryptu umożliwiającego wyłączenie poszczególnych podstron, nie  zawierających wymaganych tłumaczeń.

Wersja responsywna strony

Wersję responsywną zaprojektowanej strony internetowej wdrażamy tuż po jej uruchomieniu. Dzięki wskazanemu rozwiązaniu, skrypt ma możliwość rozpoznania urządzenia użytkownika – smartfona, tabletu czy też laptopa i dopasowanie wersji strony internetowej w wersji lżejszej, z usuniętymi ciężkimi elementami strony takimi jak bannery czy animacje flash. Istnieje możliwość przełączenia strony responsywnej na stronę uniwersalną w wersji mobilnej.

Certyfikat SSL

Projektując stronę internetową dbamy o dodatkowe bezpieczeństwo przesyłanych danych, szczególnie w zakresie ich poufności i integralności. W swoim zakresie zapewniamy uruchomienie strony oraz wdrożenie certyfikatu, natomiast w obowiązku Klienta jest wykupienie certyfikatu i jego coroczne przedłużanie.

Projekt plakatu

Istnieje możliwość zaprojektowania plakatu w formacie A3 bądź A4. W ramach projektu przygotowujemy 2 propozycje w odniesieniu do ustaleń z możliwością wprowadzenia jednej korekty do wybranego projektu.

Projekt ulotki

Istnieje możliwość zaprojektowania ulotki w formacie A5 bądź mniejszym. W ramach projektu przygotowujemy 2 propozycje ulotki dwustronnej z możliwością wprowadzenia do 2 poprawek do wybranej wersji projektu.

Integracja z Google Analytics

Istnieje możliwość zainstalowania statystyk Google umożliwiających dostęp do najważniejszych danych na temat funkcjonowania strony internetowej.

Integracja z popularnymi portalami

Podczas projektowania strony internetowej istnieje możliwość dokonania jej integracji z eBay, Amazon czy też Facebook.

Mapka dojazdowa

Istnieje możliwość wykonania mapki dojazdowej na podstronie “Kontakt”. Mapka zawiera odniesienie do Googlemaps i może zostać wykonana w ustalonych wymiarach.

Ulepszenia wizualne

W ramach wykonania projektu strony internetowej istnieje możliwość wykonania dodatkowych funkcjonalności graficznych, dzięki którym strona przybiera atrakcyjny wygląd wizualny. W ramach ulepszeń istnieje możliwość wykonania m.in. wyskakujących okienek z efektem lightbox, elementów rozwijanych, efektów przejść, automatycznego ustawiania wysokości okna, wyskakującego modułu logowania pokazującego się z efektem lightbox. W zależności od preferencji Klienta istnieje również możliwość wybrania innego wyglądu przycisków pól wyboru oraz zaznaczania innych, niż w ramach standardowej przeglądarki.

Instalacja na serwerze

W ramach usługi projektowania strony internetowej wykonujemy również jej instalację na serwerze Klienta bądź na własnym serwerze.

Szkolenie z obsługi strony internetowej

Po wykonaniu usługi zapewniamy również przeprowadzenie szkolenia – około 4h. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w biurze naszej firmy bądź zdalnie czy też w siedzibie Klienta (szkolenie w siedzibie Klienta wymaga poniesienia dodatkowych kosztów).

Dostarczamy pliki źródłowe

Po całkowitym zakończeniu oraz rozliczeniu wykonanych prac, przekazujemy pliki źródłowe z wykonaną stroną internetową. Istnieje możliwość umieszczenia plików na serwerze i przekazania stosownego linku.

Certyfikat i licencja

Zakończenie i rozliczenie prac to nie wszystko. Zapewniamy również wystawienie elektronicznego certyfikatu, za pomocą, którego przekazujemy na rzecz Klienta wszelkie prawa autorskie i materialne. Istnieje możliwość przekazania certyfikatu w wersji PDF za pomocą e-maila.

Zapewniamy gwarancję

W ramach wykonywanych usług z projektowaniem i instalacją strony internetowej na wybranej przez Klienta domenie zapewniamy 12 miesięczną gwarancję na wykonane usługi obejmującą usuwanie usterek i błędów uniemożliwiających poprawną pracę strony pod względem technicznym. Zaznaczamy, że udzielona gwarancja nie obejmuje wykonywania działań związanych ze zmianą koncepcji tj. np. dodania nowych funkcjonalności.

Termin realizacji projektu: 2-4 tygodnie, w zależności od dokonanych ustaleń i wymagań Klienta

Warunki rozpoczęcia prac

Rozpoczęcie prac uwarunkowane jest wpływem zaliczki stanowiącej 30% kwoty netto usługi. Po zaakceptowaniu wszelkich projektów graficznych, Klient zobowiązany jest do wpłaty II transzy zaliczki stanowiącej 40% kwoty netto usługi. Ostatnią transzę zaliczki o wartości 30% kwoty netto Klient zobowiązany jest wpłacić po zakodowaniu strony zgodnie z ustaloną specyfikacją, po przeprowadzeniu testów, szkoleniu i naniesieniu wszelkich poprawek, jednakże przed wykonaniem instalacji strony pod właściwą domeną.

Etapy realizacji prac i kontakt z Klientem

 1. W momencie rozpoczęcia realizacji projektu, do danego zlecenia i Klienta zostaje przydzielony Koordynator – osoba odpowiedzialna za nadzór postępów prac graficznych i wdrożeniowych,
 2. Koordynator odpowiada za realizację makiety funkcjonalnej, o ile jest przewidziana we wdrożeniu.
 3. Zadaniem Koordynatora jest przewidywanie wymagań Klienta i bieżące informowanie go o postępie prac.
 4. Koordynator oczekuje na akceptację wszelkich ustaleń z Klientem, które umożliwią naszym pracownikom przystąpienie do wykonania prac zaplanowanych w kolejnym etapie realizacji. Zaznaczamy, że termin może ulec wydłużeniu o liczbę dni, podczas których Koordynator oczekuje na uwagi od momentu przekazanych zapytań.
 5. Zaznaczamy, że termin realizacji usługi może zostać wydłużony o termin ustalony z Koordynatorem, w sytuacji zlecenia przez Klienta zaprojektowania dodatkowych funkcjonalności, nieuwzględnionych wcześniej w specyfikacji.
 6. Naszym Klientom umożliwiamy najczęściej dokonanie 2 poprawek do przygotowanych projektów graficznych. Zaznaczamy jednak, iż w przypadku wniesienia większej ilości poprawek, termin realizacji usługi może wydłużyć się o ilość dni od momentu wykonania poprawki do momentu akceptacji nowego projektu.
 7. Koordynator współpracujący z Klientem, wraz z grafikiem i programistą ustala wszelkie niezbędne materiały umożliwiające zakończenie prac wdrożeniowych. W przypadku niedostarczenia przez Klienta wskazanych materiałów, zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia brakujących materiałów.
 8. Wszelkie zmiany układów i koncepcji zaakceptowanych projektów graficznych, w momencie prowadzenia prac programistycznych są odpłatne. Wprowadzane zmiany są wyceniane i przesłane do zatwierdzenia Klientowi, przed rozpoczęciem prac.
 9. Koordynator informuje Klienta o zakończeniu prac nad wszystkimi etapami. W tym samym momencie ustalany jest również termin jak i miejsce szkolenia. Naszym Klientom oferujemy szkolenie o długości około 4 godzin. W przypadku potrzeby, istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w siedzibie Klienta. W takim przypadku, koszty ustalane są indywidualnie.
 10. Po zakończeniu szkolenia, Klient ma 7 dni na przetestowanie stworzonej strony internetowej. Jest to czas na zgłaszanie uwag i wprowadzenie ostatecznych poprawek. Zaznaczamy, że po upływie wskazanego terminu, wszelkie błędy w zakresie działania strony, będą usuwane w ramach udzielonej gwarancji.
 11. Po dokonaniu rozliczenia, przeprowadzeniu szkoleń i testach następuje instalacja strony pod właściwą domena.
 12. Biuro naszej firmy pracuje w godzinach 9 – 17 Zachęcamy do kontaktu za pomocą maila, CRM bądź też telefonu. W sprawach pilnych istnieje możliwość kontaktu telefonicznego (komórka) z Koordynatorem. W przypadku nieodebrania telefonu prosimy o przesłanie krótkiej informacji sms.
 13. Informujemy również, że wszelkie zgłoszenia są kolejkowane zgodnie z priorytetem ważności.

Dostęp do systemu CRM

Klient otrzymuje dostęp do wewnętrznego systemu CRM. Dzięki systemowi Klient zyskuje m.in. możliwość podglądu postępów prac związanych z realizacją projektu, ma kontakt z osobami przydzielonymi do projektu, może śledzić stopień zaawansowania prac i planowany termin ich ukończenia, a także zgłaszać usterki gwarancyjne wraz z możliwością śledzenia statusu zgłoszeń.